کارآفرینی

تاریخچه کارافرینی در ایران و جهان(8)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به طور خلاصه اهداف طرح کاراد به شرح زیر می باشد:
ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت دانشگاهی نسبت به کارآفرینی کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی ایجاد اشتغال و رفاه .
ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزشی کارآفرینی .
گسترش تحقیات تفصیلی در خصوص کارآفرینان پروژه های کارآفرینی محیط وفضای کارآفرینان و سایر زمینه های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات ایران .
ادامه دارد ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ساعت 20:12  توسط عباس عالی  |